Doplnkové dôchodkové sporenie III.pilier

 • Máte možnosť daňovej úľavy zo zaplatených príspevkov až do 180 € ročne
 • Na vašu zmluvu vám môže prispievať aj zamestnávateľ
 • Maximálny vstupný vek na uzavretie zmluvy nie je stanovený
Uzavrieť on-line

Súkromné sporenie je predmetom dedenia

Sporenie na vlastnom dôchodkovom účte zaručuje, že v prípade úmrtia je nasporená suma vyplatená dedičom alebo oprávneným osobám, ak boli určené.

Príspevok zamestnávateľa

Do III. piliera vám môže prispievať váš zamestnávateľ.

Flexibilita vo výške vášho príspevku a dostupnosť nasporených prostriedkov

Minimálna výška príspevku nie je stanovená, sporenie môžete kedykoľvek prerušiť. Vaše príspevky spolu so zhodnotením si môžete vybrať raz za 10 rokov.

Servisný portál

Máte online prístup k osobnému dôchodkovému účtu, výpisom, zmeny môžete realizovať v pohodlí domova.

 

 

Viac informácií týkajúcich sa doplnkového dôchodkového sporenia v NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. nájdete na internetovej stránke: www.nn-tatry-sympatia.sk


NN dôchodková kalkulačka

3-pilierová dôchodková kalkulačka

Chcete vedieť aký bude váš dôchodok zo všetkých pilierov? Spočítajte si to!

On-line kalkulácia Viac informácií


Prečo s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dlhodobé a stabilné sporenie s najväčším správcom doplnkových dôchodkových fondov s najdlhšou tradíciou v SR.

Možnosť kedykoľvek a bezplatne meniť dôchodkový fond, v ktorom sú príspevky investované.


Jednoducho a rýchlo z pohodlia domova

 • Vyplňte formulár (3 kroky)
 • Kliknite na 
  “Odoslať”
 • Pošleme Vám
  zmluvu e-mailom
 • Podpísanú zmluvu
  pošlite do NN
 • Začnete sporiť
  na dôchodok

Ako vám bude vyplácaný dôchodok z III. piliera?

Vznik nároku:

 • Dosiahnutie dôchodkového veku (t. j. máte nárok na starobný dôchodok) alebo priznanie starobného, resp. predčasného starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou.

Vypláca sa vo forme:

 • Dočasného doplnkového starobného dôchodku (vypláca sa najmenej 5 rokov).

Vznik nároku:

 • Dosiahnutie veku 55 rokov a minimálne 10 rokov sporenia, počas ktorého zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj.

Vypláca sa vo forme:

 • Dočasného doplnkového výsluhového dôchodku (vypláca sa najmenej 5 rokov).

Vznik nároku v prípade:

 • Invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku (100 %).
 • Vyplácania doplnkového starobného/výsluhového dôchodku, ak je hodnota osobného účtu účastníka nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

  Vznik nároku:

 • Ak účastník nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného/výsluhového dôchodku.

Výška dávky:

 • Suma predčasného výberu zodpovedá objemu príspevkov zaplatených účastníkom a im prislúchajúce zhodnotenie.
 • Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu.

Ďalšie informácie

 • Nevyhovuje vám forma uzavretia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení
  on-line?
 • Dohodnite si stretnutie!
Dohodnúť osobné stretnutie
 • Uzavrite si doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Stačí len vyplniť údaje vo formulári a zaplatiť príspevok.
Uzavrieť on-line teraz!

Klientska linka
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.:

 

 

Hore