Doplnkové dôchodkové sporenie III.pilier

  • Máte možnosť daňovej úľavy zo zaplatených príspevkov až do 180 € ročne
  • Na vašu zmluvu vám môže prispievať aj zamestnávateľ
  • Maximálny vstupný vek na uzavretie zmluvy nie je stanovený
Uzavrieť on-line

 

Hore