Súkromné sporenie je predmetom dedenia

Sporenie na vlastnom dôchodkovom účte - dediteľnosť nasporenej sumy v prípade úmrtia

Príspevok zamestnávateľa

Do III. piliera vám môže prispievať váš zamestnávateľ

Fondy podľa vlastného výberu

Sporenie v doplnkovom dôchodkovom fonde zvolenom podľa vlastného uváženia

Hore