Súkromné sporenie je predmetom dedenia

Sporenie na vlastnom dôchodkovom účte zaručuje, že v prípade úmrtia je nasporená suma vyplatená dedičom alebo oprávneným osobám, ak boli určené.

Príspevok zamestnávateľa

Do III. piliera vám môže prispievať váš zamestnávateľ.

Flexibilita vo výške vášho príspevku a dostupnosť nasporených prostriedkov

Minimálna výška príspevku nie je stanovená, sporenie môžete kedykoľvek prerušiť. Vaše príspevky spolu so zhodnotením si môžete vybrať raz za 10 rokov.

Servisný portál

Máte online prístup k osobnému dôchodkovému účtu, výpisom, zmeny môžete realizovať v pohodlí domova.

 

 

Viac informácií týkajúcich sa doplnkového dôchodkového sporenia v NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. nájdete na internetovej stránke: www.nn-tatry-sympatia.sk

Hore