Prečo s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.?

Dlhodobé a stabilné sporenie s najväčším správcom doplnkových dôchodkových fondov s najdlhšou tradíciou v SR.

Špeciálny bonus vo forme 1 % z hodnoty mesačných nákupov ako bonusový príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Viac tu

Možnosť kedykoľvek a bezplatne meniť dôchodkový fond, v ktorom sú príspevky investované.

s možnosťou elektronických výpisov.

Hore