Rýchly výpočet zhodnotenia

Sporiť na dôchodok sa vyplatí i v malých sumách a je lepšie začať už v mladšom veku. Spočítajte si to!

Navyše máte možnosť uplatniť si daňovú úľavu na vami zaplatené príspevky do výšky 180 € ročne a každoročne tak môžete ušetriť
na dani 34,20 €
(úľava sa vzťahuje na daňovníka, ktorý nemá ďalšiu účastnícku zmluvu podpísanú pred 1.1.2014)

Minimálny vek: 16 rokov
maximálny vek: 61 rokov
%Aké ročné zhodnotenie vyplniť?
Uzavrieť on-line

Celková suma na vašom dôchodkovom účte
v 62 rokoch:

Celková suma 0 €

  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
 
 
 
 

Hore