Starobné dôchodkové
sporenie II. pilier

  • Čím skôr si začnete sporiť, tým vyšší dôchodok môžete dosiahnuť
  • Výšku výnosu môžete ovplyvniť výberom správneho fondu
Uzavrieť on-line

 

Osobné úspory

Na váš osobný dôchodkový účet presmeruje Sociálna poisťovňa časť vašich povinných odvodov dôchodkového poistenia

Diverzifikácia

Stabilnejší dôchodok z dvoch pilierov: štátneho (I. pilier) a súkromného (II. pilier)

Možnosť výplaty nasporenej sumy jednorazovo a dediteľnosť prostriedkov

Nasporené prostriedky sú vaším majetkom, s možnosťou dedenia v prípade úmrtia.

Servisný portál

Získajte online prístup k osobnému dôchodkovému účtu a k výpisom; zmeny môžete realizovať v pohodlí domova.


NN dôchodková kalkulačka

3-pilierová dôchodková kalkulačka

Chcete vedieť aký bude váš dôchodok zo všetkých pilierov? Spočítajte si to!

On-line kalkulácia Viac informácií


Prečo s NN DSS, a.s.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny so sídlom v Holandsku, s viac ako 175 ročnými skúsenosťami.

Spoločnosť NN pôsobí v 18 krajinách sveta.

Je jedným z lídrov v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

Hore