Starobné dôchodkové
sporenie II. pilier

  • Množstvo zmien v II. pilieri?
  • Už sa v tom nevyznáte?
Uzavrieť on-line

Osobné úspory

Rozdeľte si riziko budúceho dôchodku medzi dva piliere

Najnižšie poplatky za správu fondov v Európe


Rýchly výpočet zhodnotenia

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť fyzická osoba mladšia ako 35 rokov, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie (I.pilier).

Výpočet je realizovaný podľa pravidiel platných od 1. 1. 2013.

Minimálny vek: 16 rokov
maximálny vek: 34 rokov
%Aké ročné zhodnotenie vyplniť?
Uzavrieť on-line

Celková suma na vašom dôchodkovom účte v 62 rokoch:

Celková suma 0 €

  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
 
 
 
 

Prečo s NN DSS, a.s.

ktorá je členom medzinárodnej finančnej skupiny s viac ako 170-ročnými skúsenosťami vo viac ako 18-tich krajinách.

výborný klientský servis zabezpečený prostredníctvom našich profesionálov na dôchodky.

a možnosť elektronických výpisov a vykonávanie zmien kontaktných údajov on-line.

v prípade Vášho úmrtia počas sporenia majú nárok na všetky prostriedky oprávnené osoby.

Hore