Osobné úspory

Na váš osobný dôchodkový účet presmeruje Sociálna poisťovňa časť vašich povinných odvodov dôchodkového poistenia

Diverzifikácia

Stabilnejší dôchodok z dvoch pilierov: štátneho (I. pilier) a súkromného (II. pilier)

Možnosť výplaty nasporenej sumy jednorazovo a dediteľnosť prostriedkov

Nasporené prostriedky sú vaším majetkom, s možnosťou dedenia v prípade úmrtia.

Servisný portál

Získajte online prístup k osobnému dôchodkovému účtu a k výpisom; zmeny môžete realizovať v pohodlí domova.

Hore