Rýchly výpočet zhodnotenia

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť fyzická osoba mladšia ako 35 rokov, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie (I.pilier).

Výpočet je realizovaný podľa pravidiel platných od 1. 1. 2013.

Minimálny vek: 16 rokov
maximálny vek: 34 rokov
%Aké ročné zhodnotenie vyplniť?
Uzavrieť on-line

Celková suma na vašom dôchodkovom účte v 62 rokoch:

Celková suma 0 €

  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
 
 
 
 

Hore